Tuesday, 11 December 2012

Bersifat Amanah

Sifat AMANAH adalah suatu teras kecemerlangan, kebahagiaan dan kemakmuran hidup di dunia dan akhirat. Orang-orang yang mengabaikan sifat amanah adalah mereka yang menempah kegagalan, penderitaan dan kecelakaan bukan sahaja di dunia bahkan di hari akhirat nanti.

Amanah dengan pekerjaan, penjagaan masa, kehidupan dan sifat kepimpinan adalah berkait rapat dengan beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan melakukan kebenaran dan kesabaran.

Kegagalan menunaikan amanah dan menjaga kepentingan masa dikategorikan sebagai kerugian, seperti yang dijelaskan oleh Firman Allah SWT dalam Suratul- 'Asr: Yang bermaksud:
"Demi masa (1) Sesungguhnya manusia itu (semuanya) berada di dalam kerugian (2) Melainkan mereka yang beriman, dan beramal soleh(baik), dan mereka yang berpesan-pesan (supaya) melakukan (menegakkan) kebenaran, dan berpesan-pesan (supaya) mengutamakan kesabaran (3). Suratul-'Asr (1-3).

Kalau dilihat perkataan "Aamanuu" (beriman) adalah dari kata dasar "Alif di atasnya hamzah, mim, nun" iaitu kata dasar yang sama dengan perkataan "Amanah" cuma kata dasar "Aamanuu" iaitu "Alif di atasnya hamzah, mim, nun" disebut "amana" huruf mim berbaris fathah (atas) manakala kata dasar bagi amanah disebut "amina" huruf mim berbaris kasrah (bawah). Ini membawa makna iman adalah teratas bagi segala-galanya, yang utama dan pertama pada penilaian Allah SWT.


Amanah adalah satu perkara yang wajib dijunjung dan dijulang dari bawah di angkat ke atas, umpama mengangkat martabat mereka yang menunaikan amanah itu sendiri.Orang yang meminimakan masa (menghargai masa dan mengelakkan dari bertangguh) dengan memaksimakan usaha adalah mereka yang berusaha sedaya upaya menunaikan amanah sesuai dengan tahap keimanan yang dimilikinya. Kalau "A" tahap keimanan seseorang maka "A"lah gred amanah seseorang itu lalu "A"lah pula pencapaian prestasi dan kualiti kerjayanya dunia dan akhirat. Demikian seterusnya mengikut ukuran.

Allah SWT tidak membebankan sesuatu kepada kita melainkan sesuai dengan keupayaan yang kita miliki dari berbagai aspek. Maka kita layak menikmati sesuatu dari apa yang kita usahakan dan sebaliknya kita akan terima kegagalan dari hasil kecuaian kita dalam meningkatkan daya usaha kita sehingga bersesuaian dengan keupayaan sebenar yang kita miliki. Seperti Firman Allah SWT dari Surah : Al-Baqarah (Ayat 286) Yang mafhumnya:
"Allah (sekali-kali) tidak membebankan (sesuatu) kepada seseorang melainkan sesuai dengan keupayaan (yang dimiliki)nya, maka bagi seseorang itu pahala (kejayaan) atas apa yang telah diusahakannya dan sebaliknya ke atas merekalah dosa (kegagalan) dari apa yang mereka usahakan (secara cuai)".

Demikianlah sifat Amanah sangat penting dalam hidup seharian kita, berlaku jujur dan bersifat bersederhana dalam kehidupan seharian kita. Setiap apa yang Allah beri pada kita akan dipersoalkan di kemudian hari. Bersama-samalah ingat -memperingati agar kita tidak leka hidup di dunia yang bersifat sementara ini.

No comments:

Post a Comment